Zespół parlamentarny ds psychologii klinicznej

W dniu 23 sierpnia 2022 roku przy Ministerstwie Zdrowia została powołany zespół do wypracowania rozwiązań systemowych, dotyczących psychologów klinicznych w opiece psychiatrycznej. Zadaniem Zespołu jest zidentyfikowanie nowych zadań, kompetencji i ról psychologów klinicznych w systemie zdrowotnej opieki psychiatrycznej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zaproponowanie zmian w programie specjalizacyjnym w psychologii klinicznej. W skład zespołu m.in. wchodzą prof UJ, dr hab. Bernadetta Izydorczyk- konsultant krajowy z psychologii klinicznej oraz prof UG, dr hab. Małgorzata Lipowska- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – województwo pomorskie.

Narzędzia do diagnozy psychologicznej polsko-ukraińskie

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku we współpracy z konsultantami krajowym oraz wojewódzkimi opracowała kwestionariusz wywiadu służący do analizy rozwoju oraz aktualnych trudności dzieci i młodzieży w języku ukraińskim, a zarazem polskim. Kwestionariusz można bezpłatnie pobrać tutaj. Jednocześnie w dyspozycji każdego Konsultanta wojewódzkiego i Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej znajduje się jeden pakiet narzędzi niezależnych językowo i ukraińskojęzycznych, przeznaczonych w pierwszej kolejności do diagnozy dzieci uchodzących z Ukrainy w okresie wojny i obejmowanych pomocą diagnostyczną oraz psychologiczną w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej w określonych województwach.

Pomoc psychologiczna- Ukraina- lista miejsc

Lista zweryfikowanych miejsc, które udzielają lub będą udzielać pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej, przyjeżdżających z Ukrainy, a także rodzin, których bliscy walczą  teraz na froncie wojennym znajduje się pod linkiem- pomocpsychologiczna#ukraina. Dokument jest co kilka dni aktualizowany.

Konsultanci pozostają w kontakcie z urzędami wojewódzkimi oraz urzędami marszałkowskimi. W ich zasobach są bazy indywidualnych psychologów, które zgłosiły się przez formularze OZZP i bezpośrednio do konsultantów. Zasoby te są udostępniane przez konsultantów zgodnie z miejscem i rodzajem oferowanych świadczeń. 

Diagnoza psychologiczna w języku ukraińskim- narzędzia diagnostyczne

Dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku wraz z Zarządem realizującego nasze szkolenia Stowarzyszenia Edukacji bez Granic podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu siedemnastu pakietów (niezależnych językowo oraz ukraińskojęzycznych) narzędzi diagnostycznych o wartości 79.000 zł, do dyspozycji konsultanta krajowego oraz wszystkich konsultantów wojewódzkich w dz. psychologii klinicznej. Narzędzia te zostaną bezpłatnie przekazane wskazanym przez konsultantów podmiotom, które będą w najbliższych miesiącach udzielały bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom przybywającym z Ukrainy.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wywiadu psychologicznego w języku ukraińskim. Wywiad przeznaczony będzie dla rodziców, a dotyczyć będzie różnych obszarów funkcjonowania dziecka. W pracach biorą udział konsultanci z psychologii klinicznej.

Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie- lista miejsc

Pierwsza lista zweryfikowanych miejsc, które udzielają lub będą udzielać pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej, przyjeżdżających z Ukrainy, a także rodzin, których bliscy walczą  teraz na froncie wojennym pod linkiem- pomocpsychologiczna#ukraina. Dokument będzie co kilka dni aktualizowany. Jednocześnie centra, organizacje, ośrodki, instytucje udzielające pomocy psychologicznej, a pragnące zgłosić się celem wpisania na listę prosimy o kontakt mailowy przez nasz formularz kontaktowy lub formularz stworzony przez OZZP. Konsultanci pozostają w kontakcie z urzędami wojewódzkimi. Lista będzie udostępniania. 

Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie

W czasie kolejnych wyzwań jakie stanęły przed każdym z nas, łączymy się jako środowisko kliniczne we wsparciu i wspólnym działaniu. W poszczególnych województwach organizowana jest pomoc materialna, a także psychologiczna dla osób, których rodziny obecnie walczą na ukraińskim froncie. Organizowana jest także pomoc dla osób z Ukrainy, które poszukują schronienia na terenie Polski. W poszczególnych województwach, psycholodzy są także dostępni dla wszystkich dzieci, młodzieży dorosłych, rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy w tym trudnym czasie. Na stronie będzie także publikowana lista linków i adresów pod które można się zgłaszać w całym kraju po pomoc psychologiczną oraz informację w tym zakresie. Lista będzie aktualizowana. 

Uwagi konsultantów do projektu Prezesa NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej dz i mł

Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej sporządzili uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania  i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (uwagi konsultantów).