Diagnoza intelektu u dzieci – Zalecenia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej

W związku z pytaniami płynącymi ze środowiska psychologów dziecięcych na temat standardów diagnozy  intelektu u dzieci, zamieszczamy zalecenia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich, pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tej sprawie (zalecenia).

Zalecenia odnoszą się do informacji, opublikowanych w ulotce Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w sprawie stosowania testu WISC-R (ulotka).

Komentarz Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do wskazanych zaleceń znajduje się pod linkiem.