Literatura do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosenno- letniej 2019 r.

Od sesji wiosennej 2019 r. obowiązywać będzie zestaw lektur do egzaminu, sporządzany każdorazowo i wywieszany na stronie CEM. Aktualny zestaw lektur, obowiązujący do egzaminu w sesji wiosennej- letniej 2019 r. znajduje się na stronie https://www.cem.edu.pl/podreczniki_pesoz/PESOZ_psychologia_kliniczna.pdf