Ustawa o zawodzie psychologa

Jak informuje Rynek Zdrowia, po rozpatrzeniu listu otwartego złożonego 22 września br. z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wznowieniu prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa.