Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej – aktualności

W dniu 22 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.). Od dnia 22.03.2017 r. będzie możliwe składanie dokumentów na egzamin specjalizacyjny w sesji wiosenno- letniej. Nowa ustawa przewiduje możliwość składania dokumentów do egzaminu do dnia 31.03.2017 r. oraz egzamin specjalizacyjny w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. Do rejestracji na egzamin konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Czynności uwierzytelniających konto w SMK dokonuje wojewoda. Komplet dokumentów (m.in. kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzoną notarialnie lub przez uczelnię, kartę specjalizacyjną, studium przypadku, pracę poglądową lub oryginalną, zaświadczenia o samokształceniu, zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu z języka obcego itp.) należy składać we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.