Rozporządzenia do Ustawy o Specjalizacjach

W dniu 30.03.2017 r. Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, na którym omawiano i dyskutowano praktyczne aspekty wdrożenia nowej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia. W dniu 04.04.2017 r. odbyła się Konferencja uzgodnieniowa do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W spotkaniu uczestniczył m.in. Pan Sławomir Makowski- założyciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Dyskutowano w nim uwagi zgłoszone przez Konsultantów. Odniesienie wnioskodawcy do uwag ukaże się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.