Lista psychologów klinicznych

Poniższa lista specjalistów psychologów klinicznych oraz psychologów klinicznych (osoby z pierwszym stopniem specjalizacji) stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska psychologów, środowiska medycznego oraz sektora administracji i jednostek publicznych w zakresie rzetelnej informacji na temat aktywnych zawodowo psychologów ze specjalizacją.

Osoby zainteresowane wpisaniem na listę prosimy o wypełnienie deklaracji, podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz przesłanie oryginału deklaracji wraz z kserokopią dyplomu uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego lub psychologa klinicznego (pierwszy stopień specjalizacji), a w przypadku posiadania także dyplomu z PTP, poświadczającego subspecjalizację na adres służbowy Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej, właściwego dla miejsca wykonywania czynności zawodowych/ adresu zamieszkania. Dopuszczalne jest także wcześniejsze przesłanie scanu wspomnianych dokumentów na adres mailowy właściwego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej. 

Deklaracja – lista psychologów klinicznych (do pobrania)

LISTA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH- AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 13.11.2018 r.