Strona główna

Witamy na stronie Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

Strona służy informowaniu o aktualnych wydarzeniach w obszarze Psychologii Klinicznej jako specjalności służącej ochronie zdrowia.

Odnajdziecie Państwo tutaj informacje dotyczące kształcenia specjalizacyjnego, standardów, organizacji oraz regulacji prawnej aktywności psychologów klinicznych. Szczegółowe informacje, dotyczące wspierania działalności psychologów zajmujących się praktyką kliniczną  w danym regionie odnaleźć można w zakładkach dotyczących poszczególnych województw.

Na stronie zamieszczane będą również pisma, kierowane przez Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich do organów rządowych, jednostek administracji publicznej oraz podmiotów zajmujących się edukacją i świadczeniem usług zdrowotnych, w obszarze Psychologii Klinicznej. Celem tej korespondencji jest ochrona standardów usług psychologicznych, a przede wszystkim dbałość o dostęp wszystkich potrzebujących do klinicznej diagnozy i pomocy psychologicznej.

prof. dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

oraz Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej