Wielkopolskie

JagodaMigaszewskaMajewicz

 

 

 

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. wielkopolskie

Kontakt: Zakład Psychologii Dziecka Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Tel. 61/ 8506301

email: jagodamaj@interia.pl

W dniu 30.04.2018 r. została uruchomiona rekrutacja na 10 miejsc szkoleniowych w zakresie Psychologii klinicznej. Szczegóły dostępne u Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej w woj. wielkopolskim, Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, jednostce szkolącej- UAM lub pod linkiem.

Uwagi przesłane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. wielkopolskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza- maj 2018