Zachodniopomorskie

RyszardKaminski

 

 

 

dr n. med. Ryszard Kamiński

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. zachodniopomorskie (do 2018 r.)

 

Obecnie województwo nie posiada konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują dwa ośrodki akredytacyjne prowadzące kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej:

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej dla 24 psychologów).

2. Samodzielny Publiczny Szpital Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.

Jesienią 2015 po zakończonym procesie kwalifikacyjnym rozpoczął się do program specjalizacyjny dla 15 psychologów.