Śląskie

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Kontakt: Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. 32/2088645; 32/2088642

email: k.sitnikwarchulska@gmail.com

.

Na terenie województwa śląskiego ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej jest Uniwersytet SWPS Katowice we współpracy z NZOZ Ośrodkiem Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego na terenie województwa śląskiego pozostaje obecnie 61 psychologów.

Wraz z wdrożeniem nowej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia planowane jest rozpoczęcie nowej edycji szkolenia specjalizacyjnego w dwóch ośrodkach szkolących, które uzyskały akredytację latem 2016 r. (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach- 75 miejsc oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny SUM nr 1 w Zabrzu – 25 miejsc). 

W październiku 2015 r. zostały wznowione cykliczne spotkania robocze konsultanta wojewódzkiego oraz specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych. Ich głównym celem jest integracja i rozwój środowiska psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego oraz działania sprzyjające kształtowaniu standardów w zakresie usług psychologicznych.

W dniu 05.12.2017 r. odbędzie się I Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji (załącznik).

W dniu 14.11.2017 r. o godzinie 9.00, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, odbędzie się kolejne spotkanie kliniczne specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego (szczegóły).

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, czerwiec 2017 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, listopad 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego – Katowice, maj 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej – Katowice, październik 2015 r.

.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Ministra Zdrowia wnioskujące o umożliwienie naboru na kształcenie specjalizacyjne oraz wydanie przepisów przejściowych w tym zakresie

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Medycznych Komisji Bioetycznych na terenie województwa śląskiego (zasady użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym)

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej- kompleksowa opieka kardiologiczna- listopad 2016 r.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej w woj. śląskim wprowadzone 21.07.2016 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- maj 2016

Pismo Związku Zawodowego Psychologów z Centrum Psychiatrii w Katowicach w sprawie kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Zakresie Lecznictwa Szpitalnego dla województwa śląskiego- kwiecień 2016