Śląskie

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Kontakt: Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR), ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice

Tel. 502212937 (rejestracja ośrodka); 507077179 (telefon służbowy)

email: k.sitnikwarchulska@gmail.com

.

UWAGA: W okresie od 30 kwietnia 2024 do 31 maja 2024 odbywa się rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu (22 miejsca szkoleniowe) oraz SWPS Katowice (7 miejsc szkoleniowych). Rekrutacja odbywa się poprzez system SMK. Szczegóły rekrutacji na stronie jednostek akredytowanych oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obecnie odbywa się także nabór na kształcenie w zakresie specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży oraz specjalizację z psychoterapii uzależnień w województwie sląskim.

Na terenie województwa śląskiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach- 65 miejsc oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny SUM nr 1 w Zabrzu – 55 miejsc. 

W październiku 2015 r. zostały wznowione cykliczne spotkania robocze konsultanta wojewódzkiego oraz specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych. Ich głównym celem jest integracja i rozwój środowiska psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego oraz działania sprzyjające kształtowaniu standardów w zakresie usług psychologicznych.

W dobie wojny na Ukrainie na terenie województwa śląskiego organizowane jest wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych z Ukrainy i ich rodzin. Pomoc udzielana jest przez ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki realizujące świadczenia medyczne, psychologów z rejonu. Szczegóły dostępne są pod linkiem lub u Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej..

W okresie pandemii na terenie województwa śląskiego Biuro Wojewody śląskiego, wraz z Konsultantem wojewódzkiem w dziedzinie psychologii klinicznej organizuje wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczną dla pracowników ochrony zdrowia, osób chorujących oraz rodzin osób zarażonych koronawirusem COVID-19. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Wojewódzkim lub Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychologii klinicznej.

.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, maj 2024 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, czerwiec 2023 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, listopad 2022 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- online, marzec 2022 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- online, listopad 2020 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, luty 2020 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, lipiec 2019 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, wrzesień 2018 r..

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, czerwiec 2017 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, listopad 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego – Katowice, maj 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej – Katowice, październik 2015 r.

.

Uwagi Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Pismo Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w sprawie regulacji pomocy psychologicznej w dobie wojny na Ukrainie

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 822)

Pismo konsultantów z psychologii klinicznej oraz psychiatrii dzieci i młodzieży – apel o zabezpieczenie ciągłości świadczeń w dobie pandemii

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie oraz współpracujących psychologów klinicznych z województwa śląskiego dotyczące problemów psychologów w szpitalnictwie psychiatrycznym dla Rzecznika Praw Pacjenta Szpitalnictwa Psychiatrycznego z województwa śląskiego- 24.06.2019 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 726)

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozstrzygnięć konkursu na świadczenia w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w grudniu 2018 r..

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza- maj 2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego do projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – kwiecień 2018

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Ministra Zdrowia wnioskujące o umożliwienie naboru na kształcenie specjalizacyjne oraz wydanie przepisów przejściowych w tym zakresie

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Medycznych Komisji Bioetycznych na terenie województwa śląskiego (zasady użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym)

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej- kompleksowa opieka kardiologiczna- listopad 2016 r.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej w woj. śląskim wprowadzone 21.07.2016 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- maj 2016

Pismo Związku Zawodowego Psychologów z Centrum Psychiatrii w Katowicach w sprawie kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Zakresie Lecznictwa Szpitalnego dla województwa śląskiego- kwiecień 2016