Mazowieckie

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med.  Aleksandra Kühn-Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii Przychodnia Przykliniczna, ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa

tel. 22/ 4582534

email: a.a.dymecka@gmail.com

 

Na terenie województwa mazowieckiego zorganizowane jest wsparcie psychologiczne w czasie pandemii. Szczegóły (wykaz placówek) znajdują się na stronie urzędu mazowieckiego.

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz skierował w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziału NFZ. Scan pisma w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie).

.

Na terenie województwa mazowieckiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są obecnie:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych i Neuropsychologii Klinicznej)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych, Neuropsychologii Klinicznej, Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych, Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży). APS we współpracy z UKSW prowadzi także szkolenie specjalizacyjne finansowane z projektu POWER.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Prof. Jana Mazurkiewicza, Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM w Pruszkowie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych)

Kolejny nabór w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej będzie możliwy po zakończeniu obecnego cyklu szkolenia, który rozpoczął się w 2019 roku. Szkolenie specjalizacyjne trwa 4 lata.

W okresie pandemii na terenie województwa mazowieckiego zostało zorganizowane wsparcie psychologiczne dla mieszkańców regionu. Pod poniższym adresem znajduje się wykaz jednostek świadczących pomoc psychologiczną na rzecz mieszkańców Mazowsza.

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie nie prowadzą obecnie żadnego szkolenia specjalizacyjnego.