Mazowieckie

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med.  Aleksandra Kühn-Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii Przychodnia Przykliniczna, ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa

tel. 22/ 4582534

email: a.a.dymecka@gmail.com

UWAGA: W dniach od 15 listopada do 15 grudnia 2019 roku planowana jest rekrutacja  na 34 miejsca szkoleniowych  w zakresie specjalizacji  z psychologii klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz 24 miejsca szkoleniowe w ramach specjalizacji psychoterapia dzieci i młodzieży: podejście poznawczo- behawioralne oraz podejście systemowe (Instytut Psychologii UKSW). Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  należy złożyć za pomocą systemu SMK. Założeniem jest, że planowane szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży będzie w znacznej części możliwe do sfinansowania ze środków unijnych. Szczegóły dotyczące szkoleń będą udostępniane na stronach Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) oraz Instytutu Psychologii UKSW.

Na terenie województwa mazowieckiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są obecnie:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych i Neuropsychologii Klinicznej)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych, Neuropsychologii Klinicznej, Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych, Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży)

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Prof. Jana Mazurkiewicza, Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM w Pruszkowie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych)

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Oddział Psychiatryczny w Warszawie oraz Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM w Warszawie nie prowadzą obecnie żadnego szkolenia specjalizacyjnego.