Mazowieckie

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med.  Aleksandra Kühn-Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii Przychodnia Przykliniczna, ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa

tel. 22/ 4582534

email: a.a.dymecka@gmail.com

 

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz skierował w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziału NFZ. Scan pisma w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie)

UWAGA: W dniach od 30 listopada do 31 maja 2020 roku planowana jest rekrutacja  uzupełniająca na w zakresie specjalizacji  z psychologii klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży (Instytut Psychologii UKSW). Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  należy złożyć za pomocą systemu SMK. Założeniem jest, że planowane szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży będzie w znacznej części możliwe do sfinansowania ze środków unijnych. Szczegóły dotyczące szkoleń będą udostępniane na stronach Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) oraz Instytutu Psychologii UKSW.

Na terenie województwa mazowieckiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są obecnie:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych i Neuropsychologii Klinicznej)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych, Neuropsychologii Klinicznej, Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych, Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży)

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Prof. Jana Mazurkiewicza, Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM w Pruszkowie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych)

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Oddział Psychiatryczny w Warszawie oraz Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM w Warszawie nie prowadzą obecnie żadnego szkolenia specjalizacyjnego.