Lubelskie

Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubelskie

Kontakt: Zakład Psychologii Klinicznej Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-096 Lublin

Tel. 81/ 7244327

email: alicjanasilowskabarud@umlub.pl

 

W województwie lubelskim funkcjonują dwa ośrodki akredytowane do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Są to Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.