Podlaskie

Aleksander Waś

mgr  Aleksander Waś

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. podlaskie

.

Kontakt: 

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

tel.: 85 74 50 817

email: aleksander.was@gmail.com

 

Uwagi Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. podlaskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. podlaskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca

Aktualnie brak ośrodka szkolącego w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Trwają rozmowy dotyczące uruchomienia szkolenia w naszym województwie. Jeśli pojawią się nowe informacje, będa ogłoszone tutaj na stronie.

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych Konsultant wojewódzkie w dziedzinie Psychologii klinicznej- woj. podlaskie wraz z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii- woj. podlaskie, skierowali w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziałów NFZ. ( Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. podlaskie).