Podlaskie

W kwietniu 2016 r. na stanowisko Konsultanta w dziedzinie Psychologii Klinicznej w województwie podlaskim została powołana dr n. med. Aleksandra Zaremba.

Ośrodkiem szkolącym w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej w województwie podlaskim jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.