Podlaskie

Aleksander Waś

mgr  Aleksander Waś

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. podlaskie

.

Kontakt: 

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17

15-274 Białystok

Tel.: 85 74 50 817

 

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. podlaskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca

.

Ośrodkiem szkolącym w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej w województwie podlaskim jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych Konsultant wojewódzkie w dziedzinie Psychologii klinicznej- woj. podlaskie wraz z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii- woj. podlaskie, skierowali w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziałów NFZ. ( Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. podlaskie).