Świętokrzyskie

BogumilaWitkowska

.

.

.

dr n. hum. Bogumiła Witkowska-Łuć

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. świętokrzyskie

Kontakt: Zakład Psychologii, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul.Krakowska 11, 25-029 Kielce

Tel. 41/3496750

email: bogumilawitkowska@wp.pl

W województwie nie ma obecnie ośrodków szkolących w specjalizacji z psychologii klinicznej.