Warmińsko-Mazurskie

 

EwaKoziatek

 

 

 

mgr Ewa Koziatek-Maślanka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. warmińsko-mazurskie

Kontakt: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

Tel. 89/6785300; 89/ 6785395

e-mail: koziak1@o2.pl

 

Najbliższe spotkanie kliniczne odbędzie się 19.01.2019 r. w godzinach 11.00-13.00. W pierwszej części będą omawiane sprawy bieżące. W drugiej Pani Marta Ustach, specjalista psycholog kliniczny, będzie miała wystąpienie pt: „Polietiologiczny model chorób somatycznych-studium przypadku”. Wstępnie miejsce spotkanie to ul. Mickiewicza 4 lok. 217.

Obowiązują zgłoszenia- liczba osób wpłynie na decyzje szczegółowe o miejscu spotkania. Zapraszamy!

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obszar 24 173,17 km² i liczy 1 443 967 mieszkańców (na 31.12.2014 r). Przy tak dużej liczbie mieszkańców, do roku 2008 na terenie województwa było zatrudnionych kilku specjalistów psychologii klinicznej i kilku psychologów klinicznych (łączna liczba nie przekraczała 15 osób).

W roku 2008 w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie powstała możliwość szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Dzięki temu województwo wzbogaciło się o kilku nowych specjalistów psychologii klinicznej. W 2014 roku została otwarta nowa edycja szkolenia specjalizacyjnego i trwa do dziś.

Równolegle, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego czynione są starania o rozwój psychoterapii, służącej leczeniu zaburzeń psychicznych. Na terenie województwa nie ma obecnie żadnego ośrodka kształcącego w tym kierunku. Psycholodzy z województwa warmińsko-mazurskiego zazwyczaj kształcą się w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Do połowy roku 2015 na terenie województwa pracowało mniej niż 10 certyfikowanych psychoterapeutów. W 2014 województwo wzbogaciło się o superwizora PTP, który jest jak do tej pory jedynym superwizorem w regionie.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. warmińsko-mazurskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. warmińsko-mazurskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych