Warmińsko-Mazurskie

 

EwaKoziatek

 

 

 

mgr Ewa Koziatek-Maślanka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. warmińsko-mazurskie

Kontakt: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

Tel. 89/6785300; 89/ 6785395

e-mail: koziak1@o2.pl

 

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obszar 24 173,17 km² i liczy 1 443 967 mieszkańców (na 31.12.2014 r). Przy tak dużej liczbie mieszkańców, do roku 2008 na terenie województwa było zatrudnionych kilku specjalistów psychologii klinicznej i kilku psychologów klinicznych (łączna liczba nie przekraczała 15 osób).

W roku 2008 w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie powstała możliwość szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Dzięki temu województwo wzbogaciło się o kilku nowych specjalistów psychologii klinicznej. W 2014 roku została otwarta nowa edycja szkolenia specjalizacyjnego i trwa do dziś.

Równolegle, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego czynione są starania o rozwój psychoterapii, służącej leczeniu zaburzeń psychicznych. Na terenie województwa nie ma obecnie żadnego ośrodka kształcącego w tym kierunku. Psycholodzy z województwa warmińsko-mazurskiego zazwyczaj kształcą się w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Do połowy roku 2015 na terenie województwa pracowało mniej niż 10 certyfikowanych psychoterapeutów. W 2014 województwo wzbogaciło się o superwizora PTP, który jest jak do tej pory jedynym superwizorem w regionie.

W dniu 16.03.2018 (piątek), w godzinach 13.30-14.30, odbędzie się spotkanie Specjalizantów realizujących swoje szkolenie w WZLP w Olsztynie i Kierowników specjalizacji. Spotkanie odbędzie się w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (sala konferencyjna). Udział w spotkaniu wieźmie również Pani Grażyna Struch – pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Celem spotkania jest omówienie wymagań formalnych i merytorycznych związanych z przygotowaniami do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. 

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. warmińsko-mazurskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych