Wielkopolskie

JagodaMigaszewskaMajewicz

 

 

 

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. wielkopolskie

Kontakt: Zakład Psychologii Dziecka Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Tel. 61/ 8506301

email: jagodamaj@interia.pl

UWAGA: W dniach 15.11.2019 r.-15.12.2019 r. odbędzie się rekrutacja na kolejne 25 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej- planowana w ośrodku ścieżka psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM). Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego. Rekrutacja odbędzie się przez system SMK. Założeniem jest, że planowane szkolenie z psychologii klinicznej- ścieżka dziecięca będzie możliwe do sfinansowania ze środków unijnych. Szczegółowe informacje na temat specjalizacji z psychologii klinicznej będą sukcesywnie dostępne na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Studia Podyplomowe.

Uwagi przesłane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. wielkopolskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza- maj 2018