Wielkopolskie

JagodaMigaszewskaMajewicz

 

 

 

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. wielkopolskie

Kontakt: Zakład Psychologii Dziecka Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Tel. 61/ 8506301

email: jagodamaj@interia.pl

.

W województwie wielkopolskim kształcenie specjalizacyjne realizowane jest przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Szczegółowe informacje na temat specjalizacji z psychologii klinicznej są dostępne na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Studia Podyplomowe.

Uwagi przesłane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. wielkopolskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza- maj 2018