Małopolskie

MiraJawor

 

 

 

dr. n. hum. Mirosława Jawor

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. małopolskie

Kontakt: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków

Tel. 12/ 4248754

email: mjawor@su.krakow.pl

.

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. małopolskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. małopolskie, skierowali w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziałów NFZ. (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. małopolskie).

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują trzy ośrodki akredytacyjne, Państwo szkolący się mogą odbywać staże na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, Specjalistycznego Szpitala im. J. Rydygiera, Specjalistycznego Szpitala im. J.Babińskiego oraz na terenie innych ośrodków, z którymi szpitale mają podpisaną umowę. Do każdego ośrodka, poza swoim macierzystym miejscem odbywania specjalizacji, wymagane jest podanie do Dyrekcji danego ośrodka oraz skierowanie podpisane przez koordynatora szkolenia.

W każdą pierwszą środę miesiąca w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego o godzinie 12, w Sali nr 019 odbywa się spotkanie dla wszystkich psychologów szkolących się oraz stałych pracowników Szpitala Uniwersyteckiego. Spotkaniu przewodniczy prof. Krzysztof Gierowski oraz dr Mirosława Jawor. Spotkania poświęcone są omawianiu bieżących spraw związanych z kształceniem oraz wykonywaniem zawodu psychologa.

Pismo zespołu psychologów z Krakowa do Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej