Mazowieckie

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med.  Aleksandra Kühn-Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii Przychodnia Przykliniczna, ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa

tel. 22/ 4582534

email: a.a.dymecka@gmail.com

 

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz skierował w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziału NFZ. Scan pisma w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie)

UWAGA: W dniach od 30 kwietnia do 31 maja 2020 roku planowana jest rekrutacja  uzupełniająca na w zakresie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży (Instytut Psychologii UKSW- 15 miejsc, podejście poznawczo- behawioralne lub podejście systemowe). Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  należy złożyć za pomocą systemu SMK. Założeniem jest, że planowane szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży będzie w znacznej części możliwe do sfinansowania ze środków unijnych. Szczegóły dotyczące szkoleń będą udostępniane na stronie Instytutu Psychologii UKSW.

Na terenie województwa mazowieckiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są obecnie:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych i Neuropsychologii Klinicznej)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych, Neuropsychologii Klinicznej, Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych, Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży)

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Prof. Jana Mazurkiewicza, Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM w Pruszkowie (prowadzi szkolenie w zakresie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych)

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Oddział Psychiatryczny w Warszawie oraz Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM w Warszawie nie prowadzą obecnie żadnego szkolenia specjalizacyjnego.