Mazowieckie

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med.  Aleksandra Kühn-Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Kontakt: Instytut Psychiatrii i Neurologii Przychodnia Przykliniczna, ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa

tel. 22/ 4582534

email: a.a.dymecka@gmail.com

 

UWAGA: W okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2024 roku odbędzie się rekrutacja na 26 miejsc w ramach kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej przy Akademii Pedagogikii Specjalnej w Warszawie. Szczegóły na stronie jednostki akredytowanej. Rekrutacja będzie możliwa przez system SMK.

Na terenie województwa mazowieckiego zorganizowane jest wsparcie psychologiczne w czasie pandemii. Szczegóły (wykaz placówek) znajdują się na stronie urzędu mazowieckiego.

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz skierował w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziału NFZ. Scan pisma w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie).

.

Na terenie województwa mazowieckiego są trzy ośrodki akredytowane do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Są to następujące ośrodki: Instytut Psychiatrii i Neurologii,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej od 2005 roku, aktualnie dysponuje 38 miejscami szkoleniowymi. Obecnie prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii (ostatnia rekrutacja w 2019 roku). W trakcie szkolenia jest 38 osób.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej prowadzi szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej od 2015 roku i dysponuje 46 miejscami szkoleniowymi. Obecnie prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii. ( ostatnia rekrutacja w 2020 roku)  Aktualnie w trakcie szkolenia jest  46 osób.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej od 2020 roku. Dysponuje 8 miejscami akredytowanymi szkoleniowymi. Obecnie prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii ( ostatnia rekrutacja w 2020 roku).  Aktualnie w trakcie szkolenia jest  8 osób.