Pomorskie

MalgorzataLipowska

 

 

 

Prof. UG dr hab. n. społ. Małgorzata Lipowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. pomorskie

Kontakt: Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Tel. 58/ 5234324

email: malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

 

W dniach od 01 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019 r. planowany jest nabór na 26 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Kształcenie specjalizacyjne będzie realizowane przez Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Rekrutację będzie przeprowadzał Pomorski Urząd Wojewódzki. Rekrutacja będzie możliwa przez system SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/). Szczegóły na stronie Zakładu Psychologii Klinicznej GUMED. Zapraszamy!