Śląskie

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Kontakt: Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR), ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice

Tel. 502212937 (rejestracja ośrodka); 507077179 (telefon służbowy)

email: k.sitnikwarchulska@gmail.com

.

Na terenie województwa śląskiego ośrodkami akredytowanymi do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej są SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach- 65 miejsc oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny SUM nr 1 w Zabrzu – 55 miejsc. 

W październiku 2015 r. zostały wznowione cykliczne spotkania robocze konsultanta wojewódzkiego oraz specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych. Ich głównym celem jest integracja i rozwój środowiska psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego oraz działania sprzyjające kształtowaniu standardów w zakresie usług psychologicznych.

W dobie wojny na Ukrainie na terenie województwa śląskiego organizowane jest wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych z Ukrainy i ich rodzin. Pomoc udzielana jest przez ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki realizujące świadczenia medyczne, psychologów z rejonu. Szczegóły dostępne są pod linkiem lub u Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej..

W okresie pandemii na terenie województwa śląskiego Biuro Wojewody śląskiego, wraz z Konsultantem wojewódzkiem w dziedzinie psychologii klinicznej organizuje wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczną dla pracowników ochrony zdrowia, osób chorujących oraz rodzin osób zarażonych koronawirusem COVID-19. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Wojewódzkim lub Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychologii klinicznej.

.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, maj 2024 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, czerwiec 2023 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, listopad 2022 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- online, marzec 2022 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- online, listopad 2020 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, luty 2020 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, lipiec 2019 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, wrzesień 2018 r..

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, czerwiec 2017 r.

Protokół z otwartego spotkania psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego- Katowice, listopad 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego – Katowice, maj 2016 r.

Protokół ze spotkania specjalistów psychologów klinicznych i psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej – Katowice, październik 2015 r.

.

Uwagi Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Pismo Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w sprawie regulacji pomocy psychologicznej w dobie wojny na Ukrainie

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 822)

Pismo konsultantów z psychologii klinicznej oraz psychiatrii dzieci i młodzieży – apel o zabezpieczenie ciągłości świadczeń w dobie pandemii

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie oraz współpracujących psychologów klinicznych z województwa śląskiego dotyczące problemów psychologów w szpitalnictwie psychiatrycznym dla Rzecznika Praw Pacjenta Szpitalnictwa Psychiatrycznego z województwa śląskiego- 24.06.2019 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 726)

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozstrzygnięć konkursu na świadczenia w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w grudniu 2018 r..

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza- maj 2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego do projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – kwiecień 2018

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Ministra Zdrowia wnioskujące o umożliwienie naboru na kształcenie specjalizacyjne oraz wydanie przepisów przejściowych w tym zakresie

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Medycznych Komisji Bioetycznych na terenie województwa śląskiego (zasady użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym)

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej- kompleksowa opieka kardiologiczna- listopad 2016 r.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej w woj. śląskim wprowadzone 21.07.2016 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- maj 2016

Pismo Związku Zawodowego Psychologów z Centrum Psychiatrii w Katowicach w sprawie kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Zakresie Lecznictwa Szpitalnego dla województwa śląskiego- kwiecień 2016