Warmińsko-Mazurskie

Piotr Markiewicz

 

 

 

dr n. hum. Piotr Markiewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. warmińsko-mazurskie

Kontakt: Oddział Rehabilitacyjny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

Tel. +48 608301019

e-mail: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl 

.

Do 2020 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego pełniła mgr Ewa Koziatek-Maślanka.

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. warmińsko- mazurskie (Pismo od konsultanta wojewódzkiego- woj. warmińsko- mazurskie).

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obszar 24 173,17 km² i liczy 1 443 967 mieszkańców (na 31.12.2014 r). Przy tak dużej liczbie mieszkańców, do roku 2008 na terenie województwa było zatrudnionych kilku specjalistów psychologii klinicznej i kilku psychologów klinicznych (łączna liczba nie przekraczała 15 osób).

W roku 2008 w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie powstała możliwość szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Dzięki temu województwo wzbogaciło się o kilku nowych specjalistów psychologii klinicznej. W 2014 roku została otwarta nowa edycja szkolenia specjalizacyjnego i trwa do dziś.

Równolegle, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego czynione są starania o rozwój psychoterapii, służącej leczeniu zaburzeń psychicznych. Na terenie województwa nie ma obecnie żadnego ośrodka kształcącego w tym kierunku. Psycholodzy z województwa warmińsko-mazurskiego zazwyczaj kształcą się w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Do połowy roku 2015 na terenie województwa pracowało mniej niż 10 certyfikowanych psychoterapeutów. W 2014 województwo wzbogaciło się o superwizora PTP, który jest jak do tej pory jedynym superwizorem w regionie.

.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. warmińsko-mazurskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 822)

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. warmińsko-mazurskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. warmińsko-mazurskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych