Aktualności z województw

W zakładce pisma i w zakładkach poszczególnych województw znajdują się pisma kierowane przez konsultantów do organów decyzyjnych o charakterze opinii, wniosków i stanowisk w zakresie klinicznej opieki psychologicznej nad pacjentem/ klientem.

Wszystkich chętnych do wpisu na listę psychologów klinicznych zachęcamy do kontaktu z konsultantami wojewódzkimi. Lista organizowana z potrzeby zebrania rzetelnych danych w tym zakresie. Stanowi rzetelne źródło informacji dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.