Egzamin specjalizacyjny- Psychologia kliniczna od sesji jesienno-zimowej 2019 r.

Od sesji jesienno- zimowej 2019 r. zmienia się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej. Specjalizant będzie w części praktycznej egzaminu losował przypadek w zakresie swojej subspecjalizacji, przygotowany wcześniej przez komisję egzaminacyjną. Specjalizanci będą opracowywać przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci proszeni są o przywiezienie na egzamin studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji), stanowiącego formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja rozpatrzy studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego. W okresie przejściowym (czas do najbliższej sesji egzaminacyjnej) studia przypadku, które zostaną przesłane przez Urzędy Wojewódzkie będą zbierane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej.
Zmiana wynika z kwestii logistyczno- ustawowych (RODO, system SMK, brak regulacji prawnych dotyczących zbierania, przesyłania oraz przechowywania studium przypadku do części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego).

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej -Warszawa

W dniach od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 roku planowane jest postępowanie kwalifikacyjne  na 38 miejsc szkoleniowych  w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Kształcenie specjalizacyjne będzie realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  należy złożyć w terminie  od 30.04.2019 do 31.05.2019  za pomocą systemu SMK.

Rekrutacja na kształcenie specjalizacyjne w Gdańsku – wiosna 2019 r.

Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, będzie uruchamiał nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna. Przewidywana liczba wolnych miejsc szkoleniowych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r. wynosi 26. Informacje na temat dokładnej liczby wolnych miejsc szkoleniowych zostaną umieszczone na stronie jednostki w terminie 2 miesięcy przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji należy zarejestrować się w SMK i założyć konto. Szczegóły na stronie Zakładu.

Seminarium Neuropsychologiczne Mózg Aktywny – Ścinawa 13 kwiecień 2019 r.

Zapraszam Państwa na XII. Seminarium Neuropsychologiczne pt. „Mózg aktywny”, organizowane przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie, we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku zaproszenie przyjęli badacze układu nerwowego i psycholodzy praktycy zajmujący się związkiem: Mózg – Zachowanie z perspektywy neuronauki i z perspektywy klinicznej (szczegółowy program).

Seminarium odbędzie się w Ścinawie (Pałacyk – Dom Pracy Twórczej), w dniu 13 kwietnia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy!

Ankieta dotycząca nowej ustawy o zawodzie psychologa

Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów (OZZP), jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych w sprawie nowej ustawy o zawodzie psychologa, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Anonimowa ankieta on – line skierowana jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo. Raport z badań trafi, za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Link do ankiety znajduje się tutajDane zbierane do 30 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Spotkanie psychologów klinicznych- województwo warmińsko-mazurskie

Najbliższe spotkanie kliniczne odbędzie się 19.01.2019 r. w godzinach 11.00-13.00. W pierwszej części będą omawiane sprawy bieżące. W drugiej Pani Marta Ustach, specjalista psycholog kliniczny, będzie miała wystąpienie pt: Polietiologiczny model chorób somatycznych-studium przypadku”. Wstępnie miejsce spotkanie to ul. Mickiewicza 4 lok. 217.

Obowiązują zgłoszenia- liczba osób wpłynie na decyzje szczegółowe o miejscu spotkania. Zapraszamy!