Egzamin specjalizacyjny- sesja wiosenna 2024 r.

Egzamin pisemny ze specjalizacji z psychologii klinicznej odbędzie się 20 maja 2024 r., w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzaminy praktyczne odbędą się 21.05.2024 r. (tylko osoby zdające część praktyczną w sesji wiosennej 2024 r.) oraz w dniach 03-04.06.2024 r. (Łódź oraz Warszawa).