Rekrutacja na kształcenie specjalizacyjne w Gdańsku – wiosna 2019 r.

Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, będzie uruchamiał nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna. Przewidywana liczba wolnych miejsc szkoleniowych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r. wynosi 26. Informacje na temat dokładnej liczby wolnych miejsc szkoleniowych zostaną umieszczone na stronie jednostki w terminie 2 miesięcy przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji należy zarejestrować się w SMK i założyć konto. Szczegóły na stronie Zakładu.