Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej -Warszawa

W dniach od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 roku planowane jest postępowanie kwalifikacyjne  na 38 miejsc szkoleniowych  w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Kształcenie specjalizacyjne będzie realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  należy złożyć w terminie  od 30.04.2019 do 31.05.2019  za pomocą systemu SMK.