Apel o sfinansowanie tele- porad psychologicznych w ramach NFZ

W odpowiedzi na komunikat NFZ o sfinansowaniu teleporad psychiatrycznych zostało wystosowane kolejne stanowisko i pismo prof. Izydorczyk do MZ o możliwość sfinansowania teleporad psychologicznych i e-sesji terapeutycznych (scan pisma). Stanowisko wsparli Konsultanci Krajowi z psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Pełnomocnicy MZ ds reformy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii.