Egzamin z psychologii klinicznej- sesja wiosenna 2021

Egzamin pisemny w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej odbędzie się w dniu 04 maja 2021 r. w Łodzi. Egzamin praktyczny – ustny odbędzie się w terminie późniejszym. Przypominamy, że od sesji wiosennej 2021 r. obowiązuje nowy wykaz lektur do egzaminu (zakładka specjalizacja).