Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu pracowników w służbie zdrowia

Treść ustawy wprowadzającą podwyżki w zakresie minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia (Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw) znajduje się pod linkiem.