Projekt nowelizacji rozporządzenia „koszykowego” w psychiatrii dziecięcej – konsultacje publiczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 października 2021 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zgłaszanie stanowisk w ramach konsultacji publicznych jest możliwe do 14 dni od daty otrzymania zaproszeń do konsultacji/publikacji. Link do projektu.

Konsultanci z psychologii klinicznej przygotowali zestawienie uwag w zakresie projektu (zobacz). Jednocześnie zostało wysłane pismo do MZ i NFZ, ze stanowiskiem konsultantów w kwestii wymogu specjalistów psychologów klinicznych i psychologów w trakcie specjalizacji w świadczeniach psychiatrycznych, proponowanych dzieciom i młodzieży (link do pisma).