Zespół parlamentarny ds psychologii klinicznej

W dniu 23 sierpnia 2022 roku przy Ministerstwie Zdrowia została powołany zespół do wypracowania rozwiązań systemowych, dotyczących psychologów klinicznych w opiece psychiatrycznej. Zadaniem Zespołu jest zidentyfikowanie nowych zadań, kompetencji i ról psychologów klinicznych w systemie zdrowotnej opieki psychiatrycznej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zaproponowanie zmian w programie specjalizacyjnym w psychologii klinicznej. W skład zespołu m.in. wchodzą prof UJ, dr hab. Bernadetta Izydorczyk- konsultant krajowy z psychologii klinicznej oraz prof UG, dr hab. Małgorzata Lipowska- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – województwo pomorskie.