Sekcja Psychologii Klinicznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej

Przy Polskim Towarzystwie Psychologii Klinicznej powstała Sekcja Psychologii Klinicznej. Sekcja Psychologii Klinicznej między innymi opracowuje i nadzoruje proces tworzenia merytorycznych standardów dotyczących kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, promuje  współczesną  naukową wiedzę z psychologii klinicznej, wspierając standardy  diagnostyki i terapii psychologicznej zgodnie z praktyką opartą na naukowych dowodach, udziela rekomendacji w obszarze psychologii klinicznej, w tym nadzoruje i rekomenduje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej oraz rekomenduje  i nadzoruje szkolenie w zakresie uzyskiwania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej. Szczegółowych informacji na temat działania sekcji udziela sekretarz SPK PTPK (dane na stronie sekcji).