Egzamin specjalizacyjny – wiosna 2023

Kolejny egzamin specjalizacyjny – testowy z psychologii klinicznej odbędzie się 15 maja 2023 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzaminy praktyczne odbędą się także w CEM w Łodzi, po egzaminie testowym.