Spotkanie Psychologów Klinicznych- woj. warmińsko-mazurskie

W dniu 01.10.2016 r. (sobota) odbędzie się kolejne spotkanie psychologów klinicznych z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie będzie miało charakter superwizji koleżeńskiej. Odbędzie się ono w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (sala wykładowa, oddział IV), w godzinach 11.00-14.00.

W części organizacyjnej poruszone zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem psychologów w ochronie zdrowia w województwie i w kraju. W części merytorycznej poruszona zostanie m.in. kwestia dokumentacji psychologicznej w dokumentacji medycznej. Serdecznie zapraszamy!