Konsultanci

BernadettaIzydorczyk

 

 

 

 

dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Specjalista psycholog kliniczny, Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Psychodrama Institute For Europe (Berlin). Kierownik Jagiellońskiego Centrum Psychoterapii i profesor uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współzałożyciel i psychoterapeuta Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Kierownik projektów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Wykładowca w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach. Kierownik merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Członek Komisji Nauk Psychologicznych PAN. W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie zaburzeń odżywiania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień oraz publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.

.
Alina-Borkowska

.

.

.

prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. kujawsko-pomorskie

Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum oraz kierownik Zakładu Neuropsychologii Katedry Neuropsychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w chorobach przebiegających z dysfunkcjami OUN, w tym schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji nawracającej, zaburzeniach lękowych, urazach i udarach mózgu, guzach mózgu, schorzeniach neurologicznych.

.

BeataGuzek

.

.

.

mgr Beata Guzek

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. podkarpackie

Specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Recenzent kwartalnika Psychoterapia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Od wielu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w Podkarpackim Centrum Onkologii. Zajmuje się diagnozą  i terapią osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychoterapią osób w kryzysach osobowościowych i adaptacyjnych, związanych m.in. z chorobą nowotworową.

.

MiraJawor

.

.

.

dr n. hum. Mirosława Jawor

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. małopolskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1988 roku pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem SWPS.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia oraz wykłady na akredytowanych kursach z psychoterapii. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami osobowości. Autorka wielu artykułów i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii i psychoterapii.

.

KK fot

.

.

.

mgr Katarzyna Kossobudzka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. dolnośląskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikowany Psychoterapeuta EAP, specjalista terapii środowiskowej. Wieloletni psycholog w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym DCZP we Wrocławiu. Wykładowca SWPS Wrocław. Zajmuje się diagnoza i terapią osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

.

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med. Aleksandra Kühn- Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca psychoterapii w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2010 – 2012 kierownik szkolenia specjalizacyjnego w ramach funduszy UE – Kapitał Ludzki. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1985 roku pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej osób dorosłych z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, głównie osób po kryzysach psychotycznych, depresyjnych, depresyjno-lękowych. Autorka publikacji naukowych poświęconych między innymi zasobom w chorobie psychicznej.

 .

MalgorzataLipowska

 

 

 

Prof UG dr hab. Małgorzata Lipowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. pomorskie

Specjalista psycholog kliniczny. Kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju. Wicedyrekor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik studium podyplomowego Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Instruktor warsztatów edukacyjnych. Specjalista w zakresie pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Dyplomowany logopeda. Członek polskich i zagranicznych towarzystw i rad naukowych z zakresu psychologii. Jej zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej i neuropsychologii dziecka, psychologicznych aspektów obrazu ciała, psychologii edukacyjnej i psychologii międzykulturowej. Autorka licznych wystąpień oraz publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.

 

Piotr Markiewicz

 

 

 

dr n. hum. Piotr Markiewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. warmińsko-mazurskie

Specjalista psycholog kliniczny- neuropsycholog. Pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Realizuje konsultacje dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Biura ds Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej oraz neuropsychologicznych następstw urazów głowy w Instytucie Psychologii UMCS, SWPS oraz GUMed. Współpracuje z Sopockim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w zakresie szkoleń z zakresu neuropsychologii w neurochirurgii oraz rehabilitacji neuropsychologicznej. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną. Uczestniczy w zabiegiach kraniotomii z wybudzeniem.

 

JagodaMigaszewskaMajewicz

 

 

 

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. wielkopolskie

Specjalista psycholog kliniczny,  Certyfikowany Psychoterapeuta Systemowy, Superwizor – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy), Certyfikowany Hipnoterapeuta, Certyfikowany Doradca Rodzinny. Nauczyciel terapii systemowej. Członek założyciel i członek honorowy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Kierownik Zakładu Psychologi Dziecka SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań są głównie obszary psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, problematyka adopcji, terapia rodzin oraz terapia par. Autorka licznych wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

.

prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubelskie

Specjalista psycholog kliniczny, podspecjalizacja psychosomatyka. Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pracowni Psychologii Klinicznej Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych oraz wystąpień naukowych z obszaru diagnozy i pomocy psychologicznej w chorobach somatycznych, szczególnie chorobach układu krążenia.

 

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Specjalista psycholog kliniczny, Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, Certyfikowany Psychoterapeuta EAP, praktyk Play Therapy, specjalista terapii środowiskowej. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, wykłada na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni pracownik Zakładu Psychologii SUM w Katowicach. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego przy SWPS Katowice. Koordynator merytoryczny Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach. Kierownik naukowy szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Terapeuta rodzinny w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Gliwicach, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin Diada w Gliwicach. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji (m.in. agresja, autoagresja), zaburzeniami rozwoju, łączonymi oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień i publikacji naukowych.

.

IzaSuminska

.

.

.

mgr Izabela Sumińska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubuskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, Mediator i Biegły sądowy, Psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, podyplomowe studium resocjalizacji przy UW w Warszawie oraz podyplomowe studium na Ruttgers University New Jersey, uzyskując certyfikat Interantional Institute for Alcoholism Education and Training INC. Przez wiele lat kierowała Ośrodkiem Terapii Horyzont Bis w Krośnie Odrzańskim, pełniła funkcje dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Brzeźnicy i zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz kierownika Poradni Odwykowej w Krośnie Odrzańskim. Współzałożycielka Związku Zawodowego Psychologów w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej przy Uniwersytecie SWPS Oddział Wrocław. Zajmuje się problematyką zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania sytuacji trudnych, traumy powypadkowej i wojennej, nadużyć wobec dzieci oraz pomocy osobom poszkodowanym w przemocy, terapii rodzin i komunikacji małżeńskiej oraz uzależnień i współuzależnień. Autorka książek „Przeminęło z Łyszkowicami „ i Przeminęło z liceum”.

.

Aleksander Waś

.

.

.

mgr  Aleksander Waś

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. podlaskie

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od kilkunastu lat pracuje w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną pacjentów oraz wsparciem psychologicznym dla rodziców. Przez wiele lat zajmował się diagnozą psychologiczną w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ma doświadczenie w nauczaniu psychologii. Prowadził ćwiczenia dla studentów kierunków pedagogicznych, także szkolenia z elementów psychologii dla różnych grup zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

.

JoannaWięcekMika

 

 

 

mgr Joanna Więcek-Mika

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. opolskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Menager Ochrony Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkudziesięciu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i osobowości w Centrum Terapii Nerwic Moszna. W ramach PZP zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem i psychoterapią w paradygmacie psychodynamicznym. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków Psychologia Kliniczna i Psychologia Społeczna na Uniwersytecie Opolskim. Pełni funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej przy Uniwersytecie SWPS Oddział Wrocław.

.

BogumilaWitkowska

.

.

.

dr n. hum. Bogumiła Witkowska-Łuć

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. świętokrzyskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Asystentka psychodramy Moreno Europejskiego Instytutu Psychodramy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wieloletni wykładowca psychologii klinicznej i psychoterapii w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas kilkunastoletniej pracy z pacjentami w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Vice-przewodnicząca oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół osobowościowych uwarunkowań postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, podmiotowych i środowiskowych zasobów w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.