Egzamin specjalizacyjny sesja jesienno-zimowa 2023

Egzamin specjalizacyjny – testowy z psychologii klinicznej odbędzie się 04 grudnia 2023 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzaminy praktyczne odbędą się także w CEM – Łódź, w dniach 22.11.2023 (wyłącznie dla osób zdających w tej sesji tylko egzamin praktyczny), 04.12.2023, 05.12.2023, a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – Warszawa, w dniu 11.12.2023.

Konferencja „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”

W dniach 26-28 październik 2023 r. odbędzie się XXVIII Konferencja naukowo- szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych. Podczas konferencji wykłady zaprezentuje wielu znakomitych praktyków i naukowców z obszaru psychiatrii i psychologii klinicznej. Szczegóły na stronie konferencji (https://konf-krakow-psychiatria.pl/).

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Przypominamy, ze do 15 października można rejestrować się na V Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej w Krakowie. W czasie konferencji planowany jest panel dyskusyjny pt. „Między wczoraj a dziś” Spotkanie nauki z praktyką. W panelu wezmą udział prof. Bernadetta Izydorczyk oraz prof. Mariola Bidzan, prof. Lidia Cierpiałkowska, prof. Czesław Czabała, prof. Krzysztof Gierowski,prof. Rafał Kubiak, prof. Stanisława Steuden, prof. Jan Tylka. Panel poprowadzi prof. Władysław Łosiak. Podczas konferencji planowane jest kilkadziesiąt wystąpień, a także kilkadziesiąt posterów. Udział czynny zapowiedzieli goscie z Niemiec zajmujący się klasyfikacją ICF. Uruchomione zostały już zapisy na warsztaty konferencyjne. Szczegóły na stronie konferencji.

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Ruszyły zapisy na V Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2023 r. Obrady będą miały miejsce w Auditorium Maximum UJWykłady plenarne wygłoszą uznane autorytety w dziedzinie psychologii klinicznej i psychoterapii z Polski i zagranicy. Wsród zaproszonych wykładowców są m.in. między prof. Helena Rempała z Ohio State University, dr Alfred Walter z Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prof. Lidia Cierpiałkowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego  i UAM w Poznaniu, prof. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Małgorzata Lipowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja planowana jest w kontakcie bezpośrednim. Zgłoszenia uczestnictwa czynnego możliwe są do 30 czerwca 2023 r., a biernego do 15 października 2023 r. Podczas konferencji zostaną rozdane certyfikaty superwizorów psychologii klinicznej oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Psychologii  Klinicznej. Szczegóły na stronie internetowej konferencji oraz profilu FB.

NOWA edycja szkolenia specjalizacyjnego- woj. śląskie

W dniach 30 kwietnia – 31 maja rusza rekrutacja na kolejną edycję szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w województwie śląskim. W tej edycji planowane jest 60 miejsc przy SWPS Katowice oraz 22 miejsca przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Rekrutacja odbywa się przez system SMK. Szczegóły dotyczące procesu kształcenia specjalizacyjnego znajdują się w zakładce specjalizacja. Szczegóły dotyczące najbliższej edycji szkolenia w województwie śląskim można pozyskać w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz jednostkach akredytowanych (Dział Studiów Podyplomowych SWPS Katowice oraz Pracownia Psychologii w SK nr 1 w Zabrzu).

Sekcja Psychologii Klinicznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej

Przy Polskim Towarzystwie Psychologii Klinicznej powstała Sekcja Psychologii Klinicznej. Sekcja Psychologii Klinicznej między innymi opracowuje i nadzoruje proces tworzenia merytorycznych standardów dotyczących kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, promuje  współczesną  naukową wiedzę z psychologii klinicznej, wspierając standardy  diagnostyki i terapii psychologicznej zgodnie z praktyką opartą na naukowych dowodach, udziela rekomendacji w obszarze psychologii klinicznej, w tym nadzoruje i rekomenduje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej oraz rekomenduje  i nadzoruje szkolenie w zakresie uzyskiwania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej. Szczegółowych informacji na temat działania sekcji udziela sekretarz SPK PTPK (dane na stronie sekcji).