Ankieta dotycząca nowej ustawy o zawodzie psychologa

Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów (OZZP), jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych w sprawie nowej ustawy o zawodzie psychologa, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Anonimowa ankieta on – line skierowana jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo. Raport z badań trafi, za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Link do ankiety znajduje się tutajDane zbierane do 30 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!