Egzamin Psychologia Kliniczna- sesja wiosenna 2020 r.

Informujemy, że egzamin specjalizacyjny w zakresie Psychologii klinicznej odbędzie się 18.05.2020 r. w Łodzi. Ze względu na dużą liczbę specjalizantów Konsultant krajowy zawnioskował do CEM o umożliwienie realizacji egzaminów ustnych w sesji wiosennej 2020 r. w trzech ośrodkach: Łodzi, Krakowie oraz Gdańsku. Informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco. Serdecznie zapraszamy specjalizantów do śledzenia aktualności w zakładce specjalizacja.