Specjalizacja z psychologii klinicznej- nowe edycje

W dniach 15.11.2019 r.-15.12.2019 r., po akceptacji przez określone urzędy wojewódzkie, rozpocznie się kolejny nabór na specjalizację z psychologii klinicznej przez system SMK. Nowe edycje szkoleń planowane są w województwie małopolskim (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), mazowieckim (APS, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), dolnośląskim (Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), śląskim (Pracownia Psychologii Klinicznej SK nr 1 w Zabrzu), wielkopolskim (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM), łódzkim (Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). W ramach ścieżki subspecjalizacyjnej psychologia kliniczna dzieci i młodzieży planowane szkolenia są przewidywane w wybranych placówkach jako możliwe do dofinansowania w ramach środków unijnych. Szczegóły w zakładkach poszczególnych województw lub bezpośrednio u konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej.