Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży

W dniach 15.11-15.12.2019 r., po akceptacji przez określone urzędy wojewódzkie, przez system SMK odbędzie się rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Jednostki akredytacyjne, które otrzymały akredytację na szkolenie to Wrocławski Instytut Psychoterapii (woj. dolnośląskie), Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Łodzi, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych , Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum CBT EDU w Warszawie, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Planowane szkolenia w wybranych placówkach są przewidywane jako możliwe do sfinansowania (w znacznej części) ze środków unijnych. Szczegóły będą się pojawiać na stronach internetowych wskazanych wyżej ośrodków.