Szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej w okresie pandemii

W odpowiedzi na zapytanie i prośbę Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP oraz MZ wyraziły zgodę na wykorzystanie zdalnych form edukacji w kształceniu specjalizacyjnym w psychologii klinicznej w okresie pandemii COVID-19 (pismo CMKP oraz pismo MZ).