Egzamin ustny w zakresie psychologii klinicznej -aktualności

Informujemy, że specjalizacyjny egzamin praktyczny z psychologii klinicznej, dla osób, które zdały egzamin teoretyczny w dniu 09 września 2020 r., odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2020 r. Egzamin odbędzie się w dwóch ośrodkach: Uniwersytecie Gdańskim oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szczegółowe informacje zostaną rozesłane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Przypominamy o potrzebie pojawienia się na egzaminie z kopią lub oryginałem studium przypadku, stanowiącego formę zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego i podpisanego przez kierownika specjalizacji.