Egzamin teoretyczny – sesja jesienna 2020

Egzamin teoretyczny w formie pisemnej w ramach sesji jesiennej, z zakresu specjalizacji z psychologii klinicznej, planowany jest na koniec listopada 2020 r. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wszystkim zdającym przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.