Egzamin specjalizacyjny część praktyczna- sesja jesienna 2020 r.

Informujemy, ze decyzją z dnia 03.11.2020 r. Minister Zdrowia odstąpił od przeprowadzania części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w sesji jesiennej 2020 r. Egzamin teoretyczny- pisemny pozostaje bez zmian.