Spis lektur do egzaminu z psychologii klinicznej- sesja wiosenna 2021

Od sesji wiosennej 2021 r. obowiązuje zaktualizowany spis literatury obowiązkowej i uzupełniającej do egzaminu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej. Szczegóły w zakładce specjalizacja.