Projekt NFZ- udostępnianie testów diagnostycznych- stanowisko konsultantów

Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy z psychologii klinicznej skierowali pismo do prezesa NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapisu dotyczącego umieszczania materiału testowego w dokumentacji medycznej. Jest to odniesienie do zapisów projektu prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Pismo można odnaleźć poprzez kliknięcie w link oraz w zakładce pisma. Konsultanci będą zgłaszać uwagi do w/w projektu.