Uwagi konsultantów do projektu Prezesa NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej dz i mł

Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej sporządzili uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania  i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (uwagi konsultantów).