Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie

W czasie kolejnych wyzwań jakie stanęły przed każdym z nas, łączymy się jako środowisko kliniczne we wsparciu i wspólnym działaniu. W poszczególnych województwach organizowana jest pomoc materialna, a także psychologiczna dla osób, których rodziny obecnie walczą na ukraińskim froncie. Organizowana jest także pomoc dla osób z Ukrainy, które poszukują schronienia na terenie Polski. W poszczególnych województwach, psycholodzy są także dostępni dla wszystkich dzieci, młodzieży dorosłych, rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy w tym trudnym czasie. Na stronie będzie także publikowana lista linków i adresów pod które można się zgłaszać w całym kraju po pomoc psychologiczną oraz informację w tym zakresie. Lista będzie aktualizowana.