Diagnoza psychologiczna w języku ukraińskim- narzędzia diagnostyczne

Dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku wraz z Zarządem realizującego nasze szkolenia Stowarzyszenia Edukacji bez Granic podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu siedemnastu pakietów (niezależnych językowo oraz ukraińskojęzycznych) narzędzi diagnostycznych o wartości 79.000 zł, do dyspozycji konsultanta krajowego oraz wszystkich konsultantów wojewódzkich w dz. psychologii klinicznej. Narzędzia te zostaną bezpłatnie przekazane wskazanym przez konsultantów podmiotom, które będą w najbliższych miesiącach udzielały bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom przybywającym z Ukrainy.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wywiadu psychologicznego w języku ukraińskim. Wywiad przeznaczony będzie dla rodziców, a dotyczyć będzie różnych obszarów funkcjonowania dziecka. W pracach biorą udział konsultanci z psychologii klinicznej.